Nederlands English
Welkom bezoeker, Wilt u inloggen of registreren?
Uw winkelwagen is leeg!

Basisexamen inburgering buitenland

Was u op zoek naar de pagina Inburgerinsexamen (in Nederland)? Klik dan hier.
Was u op zoek naar de pagina Staatsexamen (programma I en II)? Klink dan hier.


Inburgeren begint in het buitenland
Buitenlanders die naar Nederland willen emigreren moeten een beetje Nederlandse verstaan en Nederlands kunnen lezen en spreken (niveau A1 van het ERK).  Nieuwkomers moeten bewijzen dat ze al wat weten over de Nederlandse samenleving voordat ze zich in Nederland mogen vestigen. Om in aanmerking te komen voor een Machtiging tot Voorlopig Verblijf / MVV moet de vreemdeling daarom een Basisexamen Inburgering Buitenland  / BasexIB halen in het land van herkomst.Basisexamen inburgering in het buitenland / BasexIB

Alle buitenlanders tussen 18 en 65 jaar die niet uit een EU land komen en die zich willen vestigen in Nederland moeten het Basisexamen Inburgering buitenland met goed gevolg afsluiten. Dit geldt ook voor mensen die willen trouwen met een Nederlander, zich willen herenigen met familie in Nederland; in Nederland willen werken of een geestelijk beroep willen uitoefenen zoals imam of predikant.

Het Basisexamen Inburgering Buitenland BasexIB  bestaat uit drie onderdelen en maakt de geëxamineerde op de computer.  Het examen toetst Kennis van de Nederlandse samenleving / KNM, luistervaardigheid, spreekvaardigheid en leesvaardigheid op niveau A1 van het ERK.

 
1. Spreekvaardigheid: de examenkandidaat moet vragen beantwoorden en zinnen afmaken;
2. Leesvaardigheid bestaat uit twee onderdelen:
a)  de geëxamineerde hoort een woord en moet de juiste schrijfwijze kiezen;
b)  de geëxamineerde hoort een korte tekst en moet vragen beantwoorden.
3. Kennis van de Nederlandse Samenleving / KNS
de geëxamineerde krijgt 40 foto's te zien. Bij elke foto krijgt hij / zij een vraag.

Vrijstelling of ontheffing BasexIB
Niet iedereen hoeft het examen af te leggen. Vrijgesteld van de inburgeringsplicht zijn de inwoners van de Europese Unie.  Ontheffing kunnen aanvragers van een MVV krijgen die lijden aan een ernstige lichamelijke of geestelijke ziekte. 

De meest complete informatie over visumplicht en MVV vindt u op de pagina's  van de Rijksoverheid. 
Is de nieuwkomer al in Nederland met een MVV dan moet hij  / zij vervolgens drie jaar de tijd om het  Inburgeringsexamen in Nederland af te leggen om recht te hebben op een verblijfsvergunnig voor onbepaalde tijd. Over dit examen leest u alles op:  Inburgeren in Nederland.

Start zelfstandig met de voorbereiding van het Basisexamen inburgering buitenland en kies hier lesmateriaal voor zelfstudie